BESAPLAST מקבוצת Besagruop הינו מהיצרנים מהגדולים באירופה של עצרי מים עשוייםPVC-P , Nitriflex , AlstoFlex (גומי טבעי) PE (פוליאתילן) ועצרים מסוג TPE (טרמו פלסטיק) בעלי כושר התארכות גבוה, עמידות גבוה להתיישנות, ועמידות ל UV.

עצרי מים

לחברת "בזהפלסט" מגוון רב ביותר של מוצרים:

– עצרי מים קונסטרוקטיבים,

– עצרי מים של תפרי התפשטות, מ 20 – 50 מ"מ

– עצרי מים לפינות פנימיות וחיצוניות

– "כיפות"

– עצרי "צינור" למניעת סדיקה בבטון, פרופיל פינה ועוד.

– ניתן לקבל את המוצרים עם "שינויי כיוון" וחיבור בין עצר אופקי לעצר אנכי.

– ניתן לקבל את עצרי המים עם התאמות להתקנת צינורות הזרקה לפני היציקה

תקנים

כל המוצרים עומדים בדרישות התקן הגרמני:

– DIN 16941

– DIN 18541

– DIN 7865

– דרישות התקן הבריטי למי שתיה BS 6920 2000/ Cold Water use .

למוצרי "בזהפלסט" עמידות גבוה לעומד מים – עד 10 בר' ( בהתאם לסוג הנבחר ).
ניתן לקבל (על פי דרישה) את המוצרים עם "שינויי כיוון" (אלמנטים בעלי חיבור T"", "אופקי-אנכי", "צלב" וכיו"ב).
ניתן לקבל את עצרי המים עם התאמות להתקנת צינורות הזרקה לפני היציקה.